In 2009 besteedde Fotomuseum Huis Marseille in Amsterdam met de spraakmakende tentoonstelling ‘Only Gaze a While Longer‘ als eerste aandacht aan het nieuwe werk van de Nederlandse fotograaf Rob Nypels (1951). Nypels woont en werkt in het Massif Central in de Franse Auvergne. Die omgeving vormde de basis voor een, wat beeldvorm betreft, vernieuwende reeks landschapsfoto’s. Hij wilde hierin niet zozeer de natuur vastleggen als iets dat je van buitenaf ziet, maar meer als iets dat je van binnenuit ervaart. Het landschap wordt door hem al experimenterend en zoekend afgetast, waarbij de zachtheid van de gebruikte portretlens de vormen laat samenvloeien tot een abstract en kleurrijk geheel.
In ‘Illuminations’ – een titel die is ontleend aan het boek ‘Les Illuminations’ van de Franse dichter Arthur Rimbaud (1854-1891) – verlegt Nypels zijn aandacht van het natuurlandschap naar de stedelijke ruimte, waarin nog vaag de contouren van straten, pleinen, een kermis of eenzame objecten in geheimzinnige kamers te herkennen zijn. Elk fotobeeld is als een droom, die oplicht in de ‘tuin van de herinnering’. Met een inleiding van joost Zwagerman.

In 2009 the Amsterdam photography museum Huis Marseille was the first institution to devote attention to the new work by Dutch photographer Rob Nypels (1951) with the remarkable exhibition ‘Only Gaze a While Longer‘. Nypels lives and works in the Massif Central in the Auvergne region of France. He takes his surroundings as the starting point for a series of landscape photos that are innovative, especially in their imagery. He doesn’t want to record nature as something to absorb from a distance, but as something that you experience from within. In his experiments he explores the landscape, using the soft quality of the portrait lens to have it run together into an abstract and colourful whole. In ‘Illuminations’ – a title taken from the collection ‘Les Illuminations’ by the French poet Arthur Rimbaud (1854-1891) – Nypels shifts his attention from the natural landscape to the urban space, in which the contours of streets, squares, a funfair or solitary objects in mysterious rooms are vaguely recognizable. Each photo image is like a dream, lighting up in the ‘garden of memory’. With an introduction by Joost Zwagerman.
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 23,50
Aantal: Bestellen