“Wat mij betreft gaat het in schilderen om drie dingen: 1 verf, 2 beeld, 3 spiritSpirit is de geest in het doek, de toegevoegde waarde die zich onttrekt aan de direkte waarneming. Bij een goed schilderij zit de spiritaltijd goed, maar voor een schilder is het heel moeilijk om dat te sturen.”

Al vanaf de jaren op de kunstacademie probeert Robert Zandvliet(1970) de schilderkunst te doorgronden en opnieuw uit te vinden. Altijd gebruikt hij een motief – een voorwerp, een landschap – als vertrekpunt, maar door de abstrahering is dat motief in het beeld vaak nauwelijks meer te herkennen. De huid van het doek, de beweging van de kwast en de inzet of juist afwezigheid van de kleur maken het beeld uit. In de loop der jaren heeft hij een enorme kennis van materialen en een fabuleuze schildervaardigheid ontwikkeld. De manier van schilderen, de compositie, de kleur en al die andere facetten moeten kloppen in het schilderij. De uiteindelijke zeggingskracht van een schilderij ligt echter elders en is volgens hem veel ongrijpbaarder. Cirkelend om die vraag zoekt Zandvliet steeds naar nieuwe oplossingen.

Een van zijn laatste zoektochten heeft geleid tot Stage of Being, een serie monumentale schilderijen en een reeks kleinere werken waarin, voor het eerst, het motief van de menselijke figuur centraal staat. Zandvliet heeft zich hierbij laten inspireren door de Duitse romantische schilder Caspar David Friedrich, die in zijn landschappen de ‘Rückenfigur’ – een eenzame, op de rug geziene ‘Wanderer’ – introduceerde. Met behulp van zeer uiteenlopende en soms zelfs tegengestelde schilderkunstige technieken heeft Robert Zandvliet zeven monumentale doeken geschilderd waarin de figuur zich telkens anders manifesteert: van heel concreet aanwezig tot geheel oplossend in een magische beeldruimte.

Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 35,00
Aantal: Bestellen