Verschenen: oktober 2009
Auteurs: C. Gruwez, M. van Hoogenhuyze, M. Fansa. 
Ontwerp: Mart. Warmerdam
Uitgave: 24 x 31 cm, 57 fc afbn., 40 p., genaaid  
ISBN: 978-90-78670-13-1 

Sammlung Weltensand kan met recht een kosmopolitisch project genoemd worden: van over de hele wereld verzamelt Elvira Wersche (1948) zand in vele kleuren en legt hiermee complexe, uit geometrische patronen opgebouwde mozaïeken op vloeren van musea, kerken of synagogen. In de ogenschijnlijke wirwar van lijnen en figuren ontvouwt zich voor de kijker een ingenieus en fascinerend samen­spel van driehoeken, onregelmatige vierhoeken, ruiten en andere polygone vormen. In het patroon is een voortdurende beweging waar te nemen, afhankelijk van de gezichtshoek of van het punt waar je je op concentreert. 

Maar ook haar werkwijze is dynamisch: de work-in-progress maakt bezoekers deelgenoot van het ontstaans­proces van het kunstwerk. Als het kunstwerk tenslotte is voltooid, laat Wersche het weer verdwijnen: door het zorgvuldig geconstrueerde patroon in een performance letterlijk weg te vegen, uit te wissen. Daarmee wil ze benadrukken dat alles voortdurend verandert. En dat alles in het leven slechts tijdelijk is.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Published: October 2009
Authors: C. Gruwez, M. van Hoogenhuyze, M. Fansa. 
Design: Mart. Warmerdam
Edition: 24 x 31 cm, 57 fc illustrations, 40 pages., sewn  
ISBN: 978-90-78670-13-1 
Price: € 15,00

Sammlung Weltensand can be called a truly cosmopolitan pro­ject. Elvira Wersche collects different types and colours of sand from all over the world and uses it to construct complex mosaics, composed of geometrical patterns, on the floors of museums, churches and synagogues.

From what initially appears to be a jumble of lines and figures, an ingenious and fascinating spectacle made up of triangles, irregular quadrangles, rhombuses and other polygonal shapes unfolds before the viewer’s eyes. The pattern seems to be in constant motion, changing according your angle of vision and the point on which you focus. What is more, the making of this work has a special dynamic of its own: the work-in-progress format means that visitors are involved as the artwork takes shape.

When the artwork is finally finished, Wersche obliterates it again: in a performance she literally erases the carefully constructed pattern. By doing so, she emphasizes that everything is in constant flux. And that everything is only temporary.
Prijsinformatie:
Prijs per stuk: € 15,00
Aantal: Bestellen