Sinds 1974 werkte Uwe Poth (1946) aan een reeks montages, bestaande uit telkens zestien ansichtkaarten van steden die hij heeft bezocht. Deze kaarten werden volgens hetzelfde patroon gerangschikt. Vier rijen van vier kaarten werden samengevoegd, en daarbij werd elke kaart 180 graden gedraaid ten opzichte van de kaart ernaast of eronder.

Systematische handelingen zijn een vast onderdeel van het werk van deze kunstenaar: het uitgangspunt is een eenvoudige systematiek, maar het doel is telkens een verrassend nieuw beeld. In de loop der tijd is een serie van honderdveertig montages ontstaan. Met dit getal en de titel verwijst Poth naar het Pantheon in Rome, een imposante tempel uit de antieke oudheid. De binnenkant van de koepel is versierd met vijf concentrische rijen van elk achtentwintig cassetten.

Met de honderdveertig uitzonderlijk mooie montages die Uwe Poth in zevenendertig jaar heeft gemaakt, heeft hij zijn eigen ‘dak’ van de wereld gecreëerd. 
In het boek zijn boeiende teksten opgenomen van Erik Bos va Galerie Nouvelles Images en van Arie Hartog, directeur van het Gerhard Marcks-Haus in Bremen. René Huijgen schreef schreef speciaal voor dit boek een prachtig gedicht over de schilder Rafaël, die begraven ligt onder het Pantheon.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Published: January 2012
Authors: E. Bos, A. Hartog, R. Huigen 
Design: Mart. Warmerdam
Edition: 27 x 27 cm, 140 fc ills., 168 pages, hard cover
ISBN: 978-90-78670-22-3 
Price: € 25,00

Since 1974, Uwe Poth (1946) has been working on a series of assemblages, each of which incorporates sixteen postcards of cities that the artist has visited. These postcards are consistently ordered in the same pattern. Four rows of four cards each are joined together, with each card being turned 180° relative to the card beside or below it. Systematic operations are a fixed feature of Poth’s work. While the basic point of departure is a simple system, the objective of this process is always a surprising new image.

Poth has created a total of over 140 assemblages since then. In terms of their number, the combined works actually refer to the Pantheon in Rome. Under the dome (which features 140 coffers) of this majestic ancient building, one finds the tomb of the painter Raphael. With this group of 140 exceptionally beautiful assemblages, made over the course of 37 years, Uwe Poth has managed to create his own ‘roof’ of the world.

With texts of Erik Bos of Galerie Nouvelles Images and Arie Hartog, director of the Gerhard-Marcks-Haus in Bremen (Germany). Especially for this book René Huigen wrote a beautiful poem on the painter Rafaël.
 
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 19,50
Aantal: Bestellen