PRIVACYVERKLARING 99 UITGEVERS/PUBLISHERS

Hieronder vind je de privacyverklaring van 99 Uitgevers/Publishers. Hierin wordt omschreven hoe er met jouw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door 99 Uitgevers/Publishers.


1. Inleiding

In deze privacyverklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe wij daarmee omgaan. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.


2. 99 Uitgevers/Publishers

99 Uitgevers/Publishers is een uitgeverij van bijzondere publicaties op het gebied van beeldende kunst en fotografie. 99 Uitgevers/Publishers is gevestigd aan de Koninginneweg 99, 2012 GM Haarlem, KvK 34245447, BTW-nummer NL853659679B01. 99 Uitgevers/Publishers is een VOF en wordt gerund door Riëlle Boerland en Mart. Warmerdam. Er zijn situaties waarin jouw gegevens door 99 Uitgevers/Publishers verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als je vragen hebt omtrent het gebruik van jouw gegevens door 99 Uitgevers/Publishers, neem dan gerust contact met ons op: info@99uitgevers.nl of 023 5347138.


3. Voor welke doeleinden gebruiken we jouw persoonlijke gegevens?

Er worden voor verschillende doelen persoonsgegevens verzameld door 99 Uitgevers/Publishers. Deze worden hieronder toegelicht. 3.1. Het verwerken van bestellingen via onze webshop De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van onze producten en diensten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de bevestiging van de bestelling te kunnen versturen, je postadres is nodig om de bestelling te kunnen afleveren.
3.1. Het versturen van nieuwsbrieven
99 Uitgevers/Publishers stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Je naam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van 99 Uitgevers/Publishers. Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden.
3.2. Contact opnemen
Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met 99 Uitgevers/Publishers via de website en/of webshop. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en projectomschrijving.
3.3. Statistieken
De webshop van 99 Uitgevers/Publishers (http://99uitgevers.biedmeer.nl) verzamelt jouw gegevens om de webshop te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gelinked aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je websitebezoek of de pagina’s die je veel bezoekt. Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan.


4. Wie is er verder nog betrokken bij het beheer van jouw persoonlijke gegevens?

De gegevens die 99 Uitgevers/Publishers ontvangt en verwerkt worden beheerd door: 4.1. Webstekker B.V.
De e-mails van 99 Uitgevers/Publishers worden gehost bij Webstekker B.V. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Webstekker B.V. De website en back-ups van de website worden gehost bij Webstekker B.V. Gegevens die jij achterlaat op de website van 99 Uitgevers/Publishers zijn op de servers van Webstekker B.V. opgeslagen.
4.2 CCV Shop
CCV Shop verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van activiteiten rondom producten en diensten die via de webshop van 99 Uitgevers/Publishers plaatsvinden.
4.3. MailChimp
Onze nieuwsbrieven worden verzonden met MailChimp. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, worden jouw e-mailadres en naam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen MailChimp.


5. Opslagperiode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door 99 Uitgevers/Publishers, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.
5.1. Het versturen van nieuwsbrieven
Jouw e-mailadres en naam worden opgeslagen in MailChimp. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar info@99uitgevers.nl.
5.2. Contact opnemen
Op het moment dat je contact opneemt met 99 Uitgevers/Publishers via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.
5.3. Bestelgegevens webshop
De gegevens die in de webshop verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimaal benodigde gegevens voor het aanbieden van de producten of diensten. Ze worden nooit langer dan nodig is bewaard voor het uitvoeren van onze dienstverlening.
5.4. Statistieken
De gegevens die Google Analytics voor de webshop (http://99uitgevers.biedmeer.nl) verzameld, zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.


6. Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door 99 Uitgevers/Publishers of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie. Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar 99 Uitgevers/Publishers. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces. De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten. Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van 99 Uitgevers/Publishers beveiligd is. Je herkent deze beveiliging aan het url-slotje. Verder is het domein van 99 Uitgevers/Publishers ondertekend met DNSSEC. Dit is een extra hulpmiddel waarmee de ‘bewegwijzering’ van de website veiliger en vertrouwder wordt.


7. Jouw rechten

7.1. Recht op inzage
Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij 99 Uitgevers/Publishers vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met 99 Uitgevers/Publishers. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.
7.2. Recht op rectificatie
Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectifieren door 99 Uitgevers/Publishers. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.
7.3. Recht op wissen van gegevens
Wil je niet langer dat jouw gegevens bij 99 Uitgevers/Publishers vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.
7.4. Recht op het indienen van een klacht
Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat 99 Uitgevers/Publishers niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan via de website van Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl).
7.5. Recht op stoppen van gegevensgebruik (bezwaar)
Wil jij niet dat 99 Uitgevers/Publishers jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via info@99uitgevers.nl onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id- bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.


8. Onze plichten

99 Uitgevers/Publishers verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van producten of diensten van 99 Uitgevers/Publishers via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimaal benodigde gegevens voor het aanbieden van de producten of diensten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de bevestiging van de bestelling te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan 99 Uitgevers/Publishers de betreffende dienst niet aanbieden. Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met 99 Uitgevers/Publishers met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd. 99 Uitgevers/Publishers behoudt zich het recht voor de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer 99 Uitgevers/Publishers dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van 99 Uitgevers/ Publishers te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens:
– info@99uitgevers.nl
– 99 Uitgevers/Publishers, Koninginneweg 99, 2012 GM Haarlem.